Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Sweet Illusions


Boekingen                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sweet Illusions brengt op basis van uw aanvraag die u kunt doen via
carmen@sweet-illusions.nl een 3-tal offerts uit; Deze offertes zijn geldig tot 14 dagen
na offertedatum. Middels uw keuze, ondertekening en retourneren van het boekingsformulier verklaart
u zich akkoord met de offerte en geldende voorwaarden.
De boeking is dan definitief en ontvangt u per email een opdrachtbevestiging.
Bij grote opdrachten vragen wij om het volledige bedrag vooraf te voldoen.

Tarieven                                                                                                                                                                                                                                                           
Sweet Illusions rekent met een totaal tarief per evenement. Sweet Illusions is te boeken voor
minimaal twee uur per opdracht. Voor boekingen op feestdagen geldt een toeslag van 50% op
het totaal bedrag. Indien de schminklocatie verder ligt dan 100 kilometer van de vestigingsplaats
van Sweet Illusions, kan er uitsluitend voor vier uur of meer geboekt worden.
Voor opdrachten buiten Nijmegen rekent Sweet Illusions een reiskostenvergoeding van €0.35
per gereden kilometer heen en terug (volgens google maps).

Betalingen
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Voor particulieren:
OP REKENING: Het verschuldigde bedrag dient te worden over gemaakt op de rekening
van Sweet Illusions. Deze betaling dient uiterlijk 1 week vóórdat de besproken
werkzaamheden plaatsvinden binnen te zijn.
CONTANT: Er is ook de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag op de dag zelf voor
aanvang van de besproken werkzaamheden  contant af te rekenen.

Voor bedrijven:
OP REKENING: Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum
bijgeschreven te zijn op de rekening van Sweet Illusions.
CONTANT: Ook is het mogelijk de factuur contant af te rekenen voor de
afgesproken werkzaamheden.

Wanneer u zich niet aan deze betalingsverplichting houdt, zijn wij genoodzaakt
u hierover een herinnering te sturen per mail. Indien u geen gehoor geeft aan deze
betalingsherinnering, is Sweet Illusions genoodzaakt verdere stappen te
ondernemen (incasso). De daarmee gepaard gaande kosten zijn daarbij uiteraard
voor rekening van de betaling verschuldigde.

Workshops & cursussen
De kosten voor de workshop/cursus dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus
of workshop te worden voldaan.
Bij onvoldoende deelname wordt het recht behouden de workshop/cursus te verplaatsen
naar een andere datum. De cursus/workshop wordt gegeven in Nijmegen.
Wanneer je door ziekte of een andere reden niet deel kunt nemen aan een les,
kun je deze op een later tijdstip inhalen tijdens een volgende cursus ronde.
Niet genoten lessen worden niet terug betaald.
Wanneer u zich niet aan deze betalingsverplichting houdt, zijn wij genoodzaakt u 
hierover een herinnering te sturen per mail.
Indien u geen gehoor geeft aan deze betalingsherinnering,
is Sweet Illusions genoodzaakt verdere stappen te ondernemen (incasso).
De daarmee gepaard gaande kosten zijn daarbij uiteraard voor rekening van de betaling
verschuldigde. 

Wijzigingen en annuleringen                                                                                                                                                                                                                    
Wijzigingen:                                                                                                                                                                                                    
Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld het aantal kinderen, aantal uren et cetera)
dient u zo spoedig mogelijk door te geven. Daarbij hanteert Sweet Illusions de
volgende verplichtingen:
Bij wijzigingen tot 14 dagen voor boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging 
aangepast (verlaagd/verhoogd).
Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast 
indien het een vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd
de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt er géén prijsverlaging gehanteerd.
Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend
bovenop de gestelde offerteprijs.
Bij opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt
géén prijsverlaging gehanteerd.

Annulering
Bij annulering van een opdracht of workshop zullen wij de volgende kosten aan u doorberekenen:
Annulering binnen 3 maanden tot 2 maanden voor opdracht - wordt er 10% in rekening gebracht
Annulering binnen 2 maanden tot 1 maand voor opdracht - wordt er 25% in rekening gebracht
Annulering binnen 1 maand tot dag van de opdracht - wordt er 50% in rekening gebracht

Annulering door Sweet Illusions
Sweet Illusions behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.
Sweet Illusions behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van
bijvoorbeeld onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare.
Bij annulering zal de opdrachtgever hiervan telefonisch of via email op de hoogte worden gebracht.
Sweet Illusions zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog
feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden
dient u er rekening mee te houden dat er soms geen passende vervanging beschikbaar
meer is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden.
Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

Aansprakelijkheid
Sweet Illusions is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen,
direct of indirect, dat wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij dit wordt
veroorzaakt door duidelijk nalatigheid.
Sweet Illusions werkt met huidvriendelijke materialen die onschadelijk zijn voor de huid.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid
toch een gevoeligheidsreactie vertoont.
De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met water en een zachte zeep gemakkelijk
te verwijderen. Sommige kleuren (met veel pigment) kunnen na wassen sporen achterlaten op
de huid. Deze zijn met baby olie eenvoudig van de huid te halen.
In verband met hygiëne behoudt Sweet Illusions zich het recht om bij vermoeden van
besmettelijke huidproblemen personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

Vereiste benodigdheden schminklocatie
De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor:
* toegankelijke, veilige en overdekte locatie
* een tafel van minimaal 1,5 x 0,5 meter (per schminkster)
* twee stoelen (per schminkster)
* ruim voldoende (dag)licht
* mogelijkheid tot het verversen van water

Bij BINNENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar
eventuele andere activiteiten.
Sweet Illusions behoudt zich het recht het verrichten van haar schminkactiviteiten per direct
te stoppen/annuleren indien de werklocatie niet naar behoren is.
Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen geen teruggaaf gegeven.

VANWEGE ONS WISSELENDE KLIMAAT WERKT SWEET ILLUSIONS BIJ VOORKEUR BINNEN!

Bij BUITENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een beschutte werkomgeving.
Deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen
(bijvoorbeeld partytent, kraam). Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze,
het naar inschatting van Sweet Illusions, onmogelijke maken schminkactiviteiten buiten te
verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnen locatie.
Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt Sweet Illusions zich
het recht de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren.
Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen geen teruggaaf gegeven.

Toezicht tijdens schminken
Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor
de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige
kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.
Sweet Illusions is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden
voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar
eigen activiteiten.

Tijden en pauze
Schminktijden worden door de schminkster strikt gehanteerd.
Wilt u dat de schminkster langer blijft en geeft u opdracht
tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde
prijsopgave (zie wijzigingen).
De schminkster heeft na elke twee uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van
vijftien minuten.
Bij een boeking van acht uur behoudt Sweet Illusions zich het recht om dertig minuten
doorbetaald te pauzeren om te lunchen.
Voor een boeking op een dag waarbij de uren niet aansluitend zijn, worden voor de
tussenliggende uren wachtkosten doorberekend conform geldend uurtarief.

Promotie door Sweet Illusions
Sweet Illusions behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de
opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo,
plaatsen van banner, flyers en visitekaartjes.
In principe werkt de schminkster in eigen (bedrijfs-)kleding.

Foto's – auteursrechten
Sweet Illusions behoudt zich het recht haar schminkactiviteiten middels foto’s vast te leggen.
Deze foto’s (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website van Sweet Illusions
geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft dient
dit van tevoren nadrukkelijk te worden aangegeven.
Op alle foto's van Sweet Illusions zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan
beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Sweet Illusions.

Overige voorwaarden opdrachtgever
De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Sweet Illusions afstand te doen van de
eigen algemene voorwaarden.
Sweet Illusions draagt geen bedrijfskleding van de opdrachtgever en/of andere bedrijven

Algehele disclaimer
Niets op deze website mag zonder toestemming van Sweet Illusions worden gebruikt voor
andere doeleinden, gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden,
in welke vorm of op welke wijze dan ook.

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Sweet Illusions draagt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid
hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.